Επικοινωνία

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΕ

ΑΛ. ΠΑΠΑNΑΣTΑΣIOY 136 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 542 49

Τηλ : 2310-322772

FAX : 2310-318771

Email : ba361@hol.gr